Mateřská škola Těchlovice

PLATBY A STRAVA

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

V březnu 2021 je úplata ponížena na Kč 0,-, v dubnu 125,- Kč

Poplatek vybíráme každé první úterý v daném měsíci.

Pro školní rok 2021 – 2022 je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve výši 500,- Kč.

Úplata je snížena zákonnému zástupci dítěte

  • Během prázdninového provozu /červenec a srpen/ je snížená měsíční úplata na 250,- Kč. Hradí se i v případě, že dítě nenavštěvuje MŠ.

Splatnost úplaty

  • Úplata za kalendářní měsíc je splatná v hotovosti do 15 dne příslušného kalendářního měsíce.

Osvobozeni od úplaty

  • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy a u odkladu školní docházky se poskytuje bezúplatně.
  • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče.

Strava /od 01.03.2021 bude pitný režim zdarma.

Věk dítěte

do 6 let

  7 let

dopolední přesnídávka

  9,-

  

  9,- 

    

oběd       

23,-

25,-

odpolední svačina

         

  9,-

  

  9,-

  

strava na celý den 

polodenní strava                        

41,-

32,-

43,-

34,-

Zaměstnanci školy

24,-

 

Cizí strávníci

65,-

 

 

  • Dětem je poskytována hodnotná, pestrá a vyvážená strava. Děti mají k dispozici dostatek tekutin v průběhu celého dne, ve třídě je zaveden pitný režim.
  • Přípravu svačin zajišťuje provozní pracovnice nákupem potravin v místní prodejně, dbá o dodržování zásad zdravé výživy, dodržuje hygienické normy a spotřební koš.
  • Obědy se dováží ze ŠJ Libčany.

Tento web používá pro svoji funkci soubory cookies. Pokračováním v prohlížení těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s použitím souborů cookies. Další informace